LARS – biologiczne leczenie uszkodzonych więzadeł

Uszkodzenia więzadeł kolana to jedna z poważniejszych kontuzji związanych z wyczynowym, lecz także i rekreacyjnym, uprawianiem sportu. Najczęściej kontuzje dotyczą więzadła krzyżowego przedniego (tzw. ACL od angielskiej nazwy Anterior Cruciate Ligament).

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego(ACL) to stosunkowo często występujący uraz dotykający średnio 5 na 10 tys. osób. Zerwanie ACL najczęściej zdarza się młodym mężczyznom w wieku 25 - 35 lat. W tej grupie częstotliwość urazu wynosi prawie 20 na 10 tys. osób i w ponad 70% jest związana z uprawianiem sportu.

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem syntetycznych implantów

Podczas leczenia wycina się urwane więzadło i zastępuje przeszczepem więzadłowym LARS. Implant LARS jest rodzajem zespolenia łączącego fragmenty uszkodzonego ACL i przejmującego jego funkcje do czasu regeneracji włókien więzadła. Wygojenie naturalnego ACL stwarza możliwość odtworzenia anatomicznej architektury więzadła łącznie z zachowaniem włókien nerwowych odpowiedzialnych za propriocepcję (zmysł orientacji ułożenia części ciała).

Trwała konstrukcja

Implant został skonstruowany w sposób, który umożliwia wytrzymanie mechanicznych obciążeń i biologicznych warunków wewnątrz stawu. Skrętność włókien odwzorowuje naturalny ruch ACL w czasie ruchu kolana. Wolne włókna minimalizując wzajemne tarcie zapobiegają powstawaniu dużej ilości produktów zużycia, co skutkuje brakiem reakcji zapalnych po założeniu implantu. LARS dostarcza także środowisko odpowiednie do proliferacji komórek (zdolności namnażania ich) i regeneracji naturalnego więzadła.
Powyższe cechy konstrukcyjne, w połączeniu z właściwą techniką operacyjną i właściwymi wskazaniami, przekładają się na długookresowe wyniki kliniczne.

Przebieg operacji

LARS może być użyty jedynie w przypadku dobrze zachowanych i ukrwionych kikutów ACL pozostałych po jego zerwaniu. Jest to warunek konieczny zrośnięcia się więzadła „koniec z końcem”.
Ponadto czas od urazu do zabiegu nie może być zbyt długi, maksymalnie kilka miesięcy(w zależności od wieku pacjenta i stanu kikutów ACL). Powrót do pracy siedzącej następuje po ok. 2 tygodniach po operacji, a do sportu po dwóch miesiącach.

Lekarz wykonujący zabieg:

 

dr n. med. Tomasz Konaszczuk

zobacz profil

 

Rejestracja:

Tel. 693 101 100

Zobacz więcej artykułów