Kurs kompresjoterapii

16 stycznia 2014


Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Szpital Żagiel Med zapraszają do udziału w kursie kompresjoterapii

Miejsce kursu: Szpital Żagiel-Med,  20-362 Lublin, ul. Tetmajera 21.

Termin kursu: 28-02-2014

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny: 607 394 856; e-mail info@zagielmed.pl.
Osoba odpowiedzialna za rejestrację kandydatów Pani Monika Szurek.

Dla uczestników kursu organizatorzy zapewniają miejsce parkingowe na przyległym do ośrodka parkingu.

Program kursu z kompresjoterapii

Rozpoczęcie kursu 28-02-2014 godz. 10.00

 • Powitanie przybyłych kolegów i koleżanki
 • Wprowadzenie – zasady kompresjoterapii (M. Iłżecki-10  min.)
 • Specyfika układu chłonnego, żylnego, tętniczego na poziomie ultrastrukturalnym (mikrokrążenia) (A. Wojtak-15  min.)
 • Obrzęki kończyn dolnych, patofizjologia powstawania, specyfika obrzęku chłonnego, żylnego, niedokrwiennego (St. Przywara-15  min.)

Przerwa Kawowa (10 min.)

10.50

 • Diagnostyka obrzęków kończyn dolnych – metody diagnostyczne, różnicowanie (J. J. Kęsik-10  min.)
 • Przewlekła niewydolność żylna, późne powikłania (obrzęk chłonny, owrzodzenie żylne) możliwość leczenia kompresyjnego, wskazania p/wskazania (M. Iłżecki-10 min.)
 • Podstawy fizyczne kompresjoterapii (mgr K.  Skorek-10 min.)

Przerwa Kawowa (10 min.)

11.30

 • Wpływ kompresjoterapii na poszczególne segmenty układu naczyniowego, tętniczy, żylny, limfatyczny (wpływ kompresjoterapii na mikrokrążenie) (St.Przywara-10min)
 • Zasady Kwalifikacji chorego do kompresjoterapii (K. Paruzel-15 min.)
 • Dyskusja na temat prezentowanego materiału (15 min.) 
 • Charakterystyka poszczególnych rodzajów kompresjoterapii (wielowarstwowej, nieelastycznej, pneumatycznej), klasy ucisku, pomiary ciśnienia spoczynkowego, marszowego, sprzęt pomocniczy (K. Paruzel/M. Iłżecki - 60 min.). W prezentacji demonstrowane będą poszczególne materiały kompresyjne

Przerwa Kawowa (10 min.)

13.20

 • Ciąg dalszy prezentacja poszczególnych materiałów kompresyjnych, bandaże log stretch, short stretch, medium stretch, gotowe systemy kompresji wielowarstwowej,  urządzenia do kompresji dynamicznej (K. Paruzel/M. Iłżecki-60 min.)
 • Ciąg dalszy techniki kompresji w szczególnych sytuacjach klinicznych: zniekształcenie stopy, kompresjoterapia w przypadkach trudnej lokalizacji owrzodzenia (położenie zakostkowe), kompresjoterapia a zmienność kształtu kończyny, Zaniki mięśniowe a kompresjoterapia (M. Iłżecki/K. Paruzel-20 min.)
 • Gotowe wyroby uciskowe, pończochy elastyczne, kompresyjne, wskazania do zastosowania poszczególnych klas ucisku (K. Paruzel/M. Iłżecki-20 min.)
 • Specyfika kompresji w leczeniu obrzęku limfatycznego, fazy kompresji, możliwość zastosowania kompresji pneumatycznej( St. Przywara - 15  min.)

Przerwa Kawowa (10 min.)

15.25

 • Fizykoterapia w leczeniu obrzęku kończyn dolnych, mechaniczny oraz ręczny drenaż limfatyczny(K. Skorek 10  min.)
 • Przyczyny niepowodzeń w kompresjoterapii (M. Iłżecki- 15 min.)
 • Omówienie aktualnych wytycznych do kompresjoterapii opracowanych przez Międzynarodową Unię Flebologiczną. (T. Zubilewicz - 10 min.)

Zakończenie kursu godz. 16.00

W trakcie trwania kursu dostępne będą prezentowane materiały z możliwością testowania. Dla uczestników przewidziane są także certyfikaty potwierdzające udział w kursie.

Zobacz archiwum aktualności