Spine Jack

Spine Jack to małoinwazyjny, przezskórny system leczenia złamania kompresyjnego trzonu kręgosłupa. Do złamania kompresyjnego (zgnieceniowego) trzonów kręgosłupa dochodzi najczęściej w wyniku urazów, zmian przeciążeniowych, infekcji, nowotworów lub osteoporozy.

Na czym polega metoda Spine Jack? Dzięki owalnym implantom, które wprowadzane są przeznasadowo, a następnie rozprężane wertykalnie, możliwa jest pełna stabilizacja oraz efektywne przywrócenie wysokości złamanych trzonów kręgosłupa. Stabilizacja wewnątrztrzonowa wypełniana jest cementem kostnym, wprowadzanym przez narzędzie zamocowane do implantu.

Zabieg trwa od 30 do 60 minut. Po operacji chory jest pionizowany przez kilka godzin, a już następnego dnia może opuścić szpital.

Zalety systemu Spine Jack:

  • wzmocnienie trzonu kręgosłupa i zapobieganie dalszym złamaniom,
  • natychmiastowe zmniejszenie dolegliwości pacjenta i pooperacyjna redukcja bólu,
  • odtworzenie wysokości trzonu kręgosłupa,
  • zapobieganie deformacji sylwetki chorego,
  • dostęp operacyjny przez dwa małe nacięcia skóry (około 1,5 cm).