Chrapanie i bezdech śródsenny możesz wyleczyć

Bezdech śródsenny jest objawem nieprawidłowej drożności dróg oddechowych w czasie snu. Poziom natężenia dźwięku emitowanego przez osobę chrapiącą jest zróżnicowany – w skrajnych przypadkach może sięgać 80 dB.

Chrapanie to choroba?

Chrapanie niesie ze sobą wymierne zagrożenie dla pacjenta, które wynika z przejściowego niedotlenienia. Najbardziej zaawansowanym stadium chrapania jest tzw. zespół obturacyjnych bezdechów śródsennych. To stan chorobowy, który cechują przerwy w oddychaniu (trwające ponad 10 sekund i powtarzające się 5 lub więcej razy w czasie jednej godziny snu).

Na czym polega badanie?

Otolaryngolog przeprowadza bardzo dokładny wywiad i badanie laryngologiczne z oceną jam nosa, nosogardła, jamy ustnej, gardła i krtani.

Przeprowadzane jest także badanie polisonograficzne, które wykonuje się w trakcie snu.

W zależności od zlokalizowania przyczyny chrapania lekarz otolaryngolog kwalifikuje do odpowiedniego sposobu leczenia chrapania.

Jak pozbyć się chrapania?

  1. Jeśli powodem chrapania jest jama nosowa leczenie może polegać na przywróceniu prawidłowej drożności jam nosa poprzez plastykę skrzywionej przegrody nosa oraz zabieg na przerośniętych małżowinach nosowych. Redukcje objętości małżowin nosowych można wykonać metodą chirurgiczną na drodze resekcji lub bezkrwawą poprzez radiofrequency (fale radiowe) RF.

    RF polega na obkurczeniu wewnętrznej części małżowin bez uszkadzania ich powierzchni. Zabieg wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

  2. Kolejnym problemem u pacjentów z zespołem bezdechów śródsennych jest gardło środkowe. Nadmiernie przerośnięte migdałki podniebienne mogą stanowić istotną przeszkodę w oddychaniu. W takim przypadku konieczne jest ich usunięcie.

  3. Jednak najczęściej pojawia się problem chrapania związany z budową i nieprawidłowym funkcjonowaniem podniebienia miękkiego wraz z języczkiem. W tej sytuacji należy podjąć próbę leczenia zabiegowego przy pomocy RF (fale radiowe). Leczenie to polega na wytwarzaniu niewielkich blizn w podniebieniu unoszącym je ku górze. W podobny sposób wytwarza się blizny obkurczające nasadę języka w przypadku jego przerostu, taki zabieg wykonuje się jednak bardzo rzadko.

  4. Plastyki języczka, podniebienia i gardła, czyli UPPP (uwulopalatofaryngoplastyka). Jest to zabieg operacyjny polegający na powiększeniu przestrzeni oddechowej poprzez wycięcie nadmiaru błony śluzowej podniebienia wraz z częścią języczka. W razie potrzeby usuwa się również migdałki podniebienne. Zabieg ten można wykonać metodą klasyczną lub za pomocą RF, czyli urządzenia wytwarzającej fale radiowe.

Zobacz więcej artykułów