Bezsenność

Bezsenność jest to jedna z najczęstszych dolegliwości psychicznych. W Polsce na bezsenność cierpi co czwarta osoba. Może pojawić się w każdym wieku, najczęściej jednak dotyczy kobiet i starszych osób. Co to jest bezsenność? Jest to odczucie zbyt krótkiego lub niedającego wypoczynku snu. Nie są to tylko kłopoty z zasypianiem. Do tej grupy zaburzeń zalicza się też sen przerywany, wczesne budzenie się lub złą jakość snu. Bezsenność powoduje upośledzone funkcjonowanie w ciągu dnia w postaci zmęczenia, gorszej sprawności fizycznej i psychicznej, obniżony nastrój, gorszą wydajność w pracy, zwiększone ryzyko spowodowania wypadku. Długotrwała, nieleczona bezsenność może doprowadzić do spadku odporności, rozwoju wielu chorób i zaburzeń psychicznych (między innymi depresji i zaburzeń lękowych). Istnieją pewne zasady poprawiające sen:
  • Należy kłaść się do łóżka tylko wtedy, gdy odczuwa się senność.
  • Łóżko należy używać tylko do spania i uprawiania seksu, nie należy czytać, oglądać telewizji itp.
  • Należy unikać spania w ciągu dnia.
  • Nie należy próbować zasypiać na siłę. Jeśli sen nie przychodzi po ok 20 minutach, a pojawia się zdenerwowanie tym faktem, należy wstać i zająć się czymś innym do momentu aż minie zdenerwowanie i poczuje się senność.
  • Należy wstawać rano o stałej porze, bez względu na długość snu, aby przywrócić stały rytm snu.
  • Aby dobrze spać obowiązuje zasada 3 C: cicho, ciemno, chłodno. Sypialnia powinna być dobrze wywietrzona, zaciemniona.
  • Należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego tuż przed snem. Taką aktywność należy przesunąć na popołudnie.
  • Używki typu kawa, nikotyna, alkohol, czy napoje energetyzujące działają pobudzająco. Należy ich unikać wieczorem.
Wiele osób bagatelizuje problemy ze snem. Inni próbują leków ziołowych. Jeśli problemy ze snem trwają dłużej niż 2 tygodnie należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie zburzeń snu uwarunkowane jest czasem jej trwania i występowaniem dodatkowych objawów. Jeśli jest do bezsenność krótkotrwała spowodowana np. stresem można rozpocząć leczenie od stosowania w/w zasad lub psychoterapii, następnie stosuje się leki nasenne przywracające prawidłowy rytm snu. W następnej kolejności można zastosować leki przeciwdepresyjne z komponentą nasenną. W przypadku uporczywych zaburzeń snu można zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego. Przydatne informacje dla osób cierpiących na bezsenność można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem www.sen.org.pl Opracowanie: lek. med. Urszula Marciniak

Zobacz więcej artykułów