Bezpłatny programy profilaktyczny w Żagiel Med

24 lipca 2014

W Żagiel Med realizujemy finansowany przez NFZ program profilaktyczny raka szyjki macicy – etap podstawowy.

Program przeznaczony dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które złożyły deklarację i są objęte opieką przez położną środowiskowo – rodzinną w naszej placówce.

Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka) -  co 12 miesięcy.

Świadczeniobiorca leczony z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostaje objęty skryningiem cytologicznym.

Świadczenia polegają na wykonaniu badania cytologicznego zgodnie ze standardami medycznymi, oraz edukacją pacjentki w zakresie prewencji nowotworów szyjki macicy.

Program realizowany przez:

- Joannę Berbeć
- Annę Majewską

Zobacz archiwum aktualności