Bezpieczeństwo w czasie epidemii

16 czerwca 2020

Szanowni Pacjenci!

w trosce o zdrowie Wasze i naszego Personelu, a także w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w placówkach Żagiel Med informujemy o wprowadzeniu w naszych przychodniach następujących procedur:

  • Rejestracja na konsultacje specjalistyczne telefoniczne, konsultacje specjalistyczne oraz pilne przypadki stomatologiczne odbywa się wyłącznie telefonicznie przez Call Center: nr tel. 81 44 10 888.
  • Pacjenci, u których występują objawy przeziębienia czy grypy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, proszeni są o kontakt telefoniczny z Żagiel Med w celu odwołania zaplanowanej wizyty/zabiegu i umówienia nowego terminu.
  • Pracownicy Żagiel Med przed rejestracją pacjentów będą oceniali ich ogólny stan zdrowia. Przy wejściu do przychodni każdy pacjent będzie miał zmierzoną temperaturę ciała. Każdy Pacjent i Opiekun zostanie też zweryfikowany w systemie EWUŚ na ew. okoliczność przebywania na kwarantannie/izolacji. Jeśli Pacjent /Opiekun w systemie będzie oznaczony jako przebywający na kwarantannie/izolacji nie będzie mógł wejść do placówki.
    Osoby wykazujące objawy (tj. temperatura powyżej 37,5 C, kaszel, duszności) zostaną odesłane do domu. 
  • Na umówioną konsultację Pacjent stawia się sam (wyjątek stanowią osoby, których stan zdrowia wymaga opieki drugiej osoby, o czym należy poinformować podczas rejestracji telefonicznej).
  • Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
    Do przychodni Żagiel Med NIE będą wpuszczane osoby towarzyszące.
  • Pacjentów umówionych na konsultacje w przychodni prosimy o przybycie maksymalnie 10 min przed ustaloną godziną konsultacji. Pacjenci, którzy przybędą wcześniej będą musieli zaczekać na zewnątrz budynku.

Zaostrzone procedury postępowania obowiązują do odwołania i mają na celu bezpieczeństwo naszych Pacjentów i Personelu.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Zobacz archiwum aktualności