Bezpieczeństwo w czasie epidemii

Szanowni Pacjenci!

w trosce o zdrowie Wasze i naszego Personelu, a także w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w placówkach Żagiel Med informujemy o wprowadzeniu w naszych przychodniach następujących procedur:

 • Rejestracja na konsultacje specjalistyczne telefoniczne, konsultacje specjalistyczne oraz pilne przypadki stomatologiczne odbywa się wyłącznie telefonicznie przez Call Center: nr tel. 81 44 10 888.
 • Pacjenci, u których występują objawy przeziębienia czy grypy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, proszeni są o kontakt telefoniczny z Żagiel Med w celu odwołania zaplanowanej wizyty/zabiegu i umówienia nowego terminu.
 • Pracownicy Żagiel Med przed rejestracją pacjentów będą oceniali ich ogólny stan zdrowia. Przy wejściu do przychodni każdy pacjent zostanie poproszony o wypełnienie ankiety (wywiadu epidemiologicznego) i będzie miał zmierzoną temperaturę ciała. Każdy Pacjent zostanie też zweryfikowany w systemie EWUŚ na ew. okoliczność przebywania na kwarantannie.
  Osoby wykazujące objawy tj. temperatura powyżej 37,5 C, kaszel, duszności) zostaną odesłane do domu. Jeżeli wywiad epidemiologiczny potwierdzi możliwość zakażenia koronawirusem będziemy też zobowiązani powiadomić SANEPiD.
 • Pacjent, który w ciągu 14 dni przed konsultacją powrócił z zagranicy ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający ujemny wynik testu na Coronawirusa, wykonany w Polsce, maksymalnie 7 dni przed umówioną wizytą. W przypadku gdy pacjentem jest dziecko lub osoba wymagająca opieki – ujemny wynik testu muszą przedstawić obie osoby – tj. Pacjent i Opiekun.
  W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ujemny wynik testu – wizyta nie odbędzie się, a Pacjent nie zostanie wpuszczony do budynku przychodni.
 • Na umówioną konsultację Pacjent stawia się sam (wyjątek stanowią osoby, których stan zdrowia wymaga opieki drugiej osoby, o czym należy poinformować podczas rejestracji telefonicznej).
 • Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
  Do przychodni Żagiel Med NIE będą wpuszczane osoby towarzyszące.
 • Pacjentów umówionych na konsultacje w przychodni prosimy o przybycie maksymalnie 10 min przed ustaloną godziną konsultacji. Pacjenci, którzy przybędą wcześniej będą musieli zaczekać na zewnątrz budynku.

Zaostrzone procedury postępowania obowiązują do odwołania i mają na celu bezpieczeństwo naszych Pacjentów i Personelu.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.