Badanie spastyczności u dzieci dostępne w Żagiel Med

17 lutego 2016
Bezpłatny udział w badaniu klinicznym z zastosowaniem preparatu BOTOX  w Żagiel Med.

Spastyczność to nieprawidłowe i wzmożone napięcie mięśni najczęściej występujące u dzieci z porażeniem mózgowym lub u dorosłych wywołane przez pourazowe uszkodzenia mózgu, udar czy stwardnienie rozsiane.

Spastyczność jest groźna dla organizmu ponieważ zużywa całą energię chorego na napisanie się mięśni. Dzieci, u których występuje spastyczność mają ograniczone zdolności ruchowe i częściej doświadczają problemów z zachowaniem równowagi.

Badania kliniczne w Żagiel Med pozwalają na leczenie przy jednoczesnym zbieraniu informacji na temat skuteczności preparatu. Biorąc udział w badaniu możesz przyczynić się do odkrycia nowych możliwości leczenia.

  • Udział w badaniu jest dobrowolny i można w dowolnym momencie z niego zrezygnować.
  • Dziecko jest pod stałą opieką lekarską, a efekty, w niektórych przypadkach są zauważalne nawet po kilku dniach w szczególności w połączeniu z rehabilitacją.
  • Faza pierwsza obejmuje 13 terapii z fizjoterapeutą.
  • Zwracamy koszty dojazdu i noclegu (w razie konieczności).
  • Badanie przeprowadza dr Sławomir Zaborek, lekarz z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu spastyczności, chorób kręgosłupa oraz w leczeniu usprawniające narządy ruchu i układu nerwowego.

 

Przebieg badania:

Badanie podzielone jest na dwie fazy:

  • Dziecko otrzymuje aktywny lek lub placebo (nieaktywną substancję nie mającą żadnego medycznego wpływu na stan pacjenta) za pomocą wstrzyknięć do mięśni dotkniętych spastycznością. Faza pierwsza trwa 16 tygodni i do 8 wizyt w ośrodku klinicznym.
  • Dziecko otrzymuje wyłącznie aktywny lek (na tym etapie nie zostanie zastosowane placebo). Faza druga trwa 60 tygodni i maksymalnie 12 wizyt w ośrodku klinicznym.
  • Podczas wizyt oceniana jest zdolność ruchowa rąk i dłoni dziecka oraz odczuwalny przez niego ból. Przeprowadzane są również testy i oceny medyczne.

Kwalifikacje:

  • Wiek dziecka: 2-17 lat
  • Zdiagnozowane MPDZ czyli mózgowe porażenie dziecięce

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z lekarzami lub pielęgniarkami zaangażowanymi w badanie:
koordynator badania:  Barbara Wójcik tel. 508 187 169
mail: zana@zagielmed.pl

Zobacz archiwum aktualności