NanoKnife – operacyjne leczenie nowotworów

16 kwietnia 2018

Zespół lekarzy pod kierownictwem dr n. med. Ryszarda Wierzbickiego przeprowadził 13 października dwie operacje u pacjentów z rakiem trzustki z użyciem procedury Nano – Knife (IRE) łącznie z Termoablacją Mikrofalową w Szpitalu Żagiel Med, przy ul. Tetmajera w Lublinie.

Operacja NanoKnife z dr n. med. Ryszardem Wierzbickim
Leczenie chorych ze zmianami nowotworowymi trzustki

W obu przypadkach obszarem operowanym była trzustka oraz jednoczasowo przerzuty nowotworowe do wątroby. Warto podkreślić, że metoda (IRA) ta umożliwia leczenie chorych z guzami o granicznych kryteriach resekcyjności, naciekającymi na naczynia.

Jak podkreśla dr n. med. Ryszard Wierzbicki: ,,Co ważne, przy tego typu operacji  naczynia krwionośne i nerwy pacjenta nie ulegają jakiemukolwiek uszkodzeniu. Z obserwacji 3 letniej pacjentów wynika, że okres gojenia i powrót do dobrego stanu ogólnego jest bardzo krótki. Dzięki zachowaniu unaczynienia oraz drogami limfatycznymi dochodzi do sprawnego usunięcia zmian martwiczych.”

Na czym polega działanie NanoKnife?

Aparat, za pomocą którego przeprowadzane są zabiegi operacyjne składa się z generatora impulsów wysokiego napięcia oraz wbudowanego komputera z oprogramowaniem do planowania i sterowania zabiegiem. W celu precyzyjnego ustalenia operowanego pola jest możliwość podłączenia do 6 elektrod. Rozmieszczanie elektrod odbywa się pod kontrolą USG lub tomografu komputerowego.

kadr- miejsce operowane-min

Przewaga terapii NanoKnife

W odróżnieniu od dotychczasowych technik, system Nano Knife  (IRE) nie opiera się na efektach termicznych, jest więc wolny od ryzyka ucieczki ciepła, jak również nie powoduje trwałego uszkodzenia naczyń krwionośnych, przewodów nerwowych i innych krytycznych struktur. W związku
z tym, Nano Knife  (IRE) może rozszerzyć możliwości terapii ablacyjnej ognisk patologicznych na bezpośrednie sąsiedztwo ważnych struktur, stanowiąc obiecującą opcję terapeutyczną dla obszarów trudnych do leczenia i dla pacjentów, którzy dotychczas byli dyskwalifikowani z leczenia operacyjnego i z ablacji z powodu lokalizacji zmian.

Około 40% chorych na raka trzustki ma przerzuty w chwili rozpoznania, ze znacznie gorszym rokowaniem z medianą przeżycia do 6 miesięcy i bardzo niską przeżywalnością długoterminową (mniej niż 1%).

Wskazania do zastosowania NanoKnife:

Dotyczą pozostałych 40-50% pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem bez przerzutów, u których chirurgiczna interwencja nie jest możliwa
z powodu noNano knife w tle-minwotworu zlokalizowanego w pobliżu dużych naczyń krwionośnych oraz ma zastosowanie ( przyp. autora dr n. med. Ryszard Wierzbicki) w połączeniu z klasycznymi procedurami chirurgicznymi i również z użyciem jednoczasowo Termoablacji Mikrofalowej. W przypadku większości pacjentów z takimi zmianami nowotworowymi oferowana jest w leczeniu standardowym paliatywna chemioterapia oraz/ lub radioterapia. Trzeba pamiętać, że większość tych pacjentów można zakwalifikować do dalszego leczenia metodą Nano Knife  (IRE).

 

 

 

 

 

 Lekarz wykonujący zabieg:

  

dr n. med. Ryszard Wierzbicki

zobacz profil

Zobacz więcej artykułów

Zobacz archiwum aktualności