Terapia manualna

Część medycyny zajmująca się badaniem i leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności struktur narządu ruchu wykorzystując różne rodzaje technik, które są wykonywane przez terapeutę w celu likwidacji w sposób pośredni lub bezpośredni zdiagnozowanego wcześniej zaburzenia funkcjonalnego. Mobilizacja stawów obwodowych i stawów kręgosłupa, polega na przywróceniu prawidłowych wzorców ruchowych w stawach, dzięki której pacjent odczuwa zdecydowaną ulgę i zwiększenie zakresu ruchu. Mobilizacja tkanek miękkich polega na  wykorzystaniu  technik manualnych w celu usunięcia  patologii układu mięśniowo-powięziowego. W łagodny i bezpieczny sposób dla pacjenta terapeuta dokonuje funkcjonalnej oceny układu mięśniowo-powięziowego i decyduje o zastosowaniu odpowiedniej terapii w różnych jednostkach chorobowych. Terapia może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie innych form terapii.